Dag tegen Ouderenmishandeling1 op 20 65-plussers slachtoffer van ouderenmishandeling

Op 15 juni is het de VN-Dag tegen Ouderenmishandeling. In Nederland worden dan diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor ouderenmishandeling. Dat is hard nodig, want naar schatting zijn jaarlijks 1 op de 20 ouderen slachtoffer. "Ouderen zoeken vaak geen hulp uit angst of schaamte. Of omdat ze afhankelijk zijn van degenen die hen mishandelen zoals hun partner", legt Yvonne Lammers van het Steunpunt Huiselijk Geweld uit. "Daarom is het zo belangrijk dat juist omstanders in actie komen wanneer zij ouderenmishandeling in hun omgeving vermoeden."

 

Uit recente cijfers van Movisie blijkt dat in 2013 1703 meldingen zijn gedaan bij de Steunpunten Huiselijk Geweld, een stijging van 66% ten opzichte van 2012 en een verdubbeling van het aantal meldingen in 2010. In de meeste gevallen is er sprake van psychische mishandeling (69%) bij vrouwen (74%). Ondanks deze toename, blijft het aantal meldingen ver achter bij het aantal daadwerkelijke gevallen door het grote taboe op ouderenmishandeling.

Dag tegen OuderenmishandelingPetra (58) vertelt: "Mijn moeder van 88 woont nog zelfstandig. Mijn nicht hielp haar in het huishouden. Het afgelopen jaar maakte mijn moeder regelmatig een verwarde indruk en gaf tegenstrijdige verklaringen over haar blauwe plekken. Ik dacht eerst dat ze aan het dementeren was. Toen ontdekte ik dat ze zich vooral zo gedroeg, vlak nadat mijn nicht was geweest. Na veel gesprekken met mijn moeder kwam het hoge woord eruit. Mijn nicht ging hardhandig met haar om en schreeuwde tegen haar. Dat verwacht je toch niet van een familielid? We hebben samen het Steunpunt gebeld en die hebben ons geholpen het gesprek met mijn nicht aan te gaan. Zij bleek eigenlijk geen tijd te hebben om mijn moeder goed te kunnen helpen. Nu is afgesproken om een nieuwe hulp van de thuiszorg te gaan regelen."

Dag tegen Ouderenmishandeling

Dag tegen OuderenmishandelingMeer dan fysiek geweld

Bij ouderenmishandeling denken mensen vaak aan lichamelijke mishandeling, terwijl psychische mishandeling het meeste voorkomt (69%), gevolgd door financieel misbruik (39%). Fysieke mishandeling komt voor in 38% van de gevallen. Psychische mishandeling en financiële uitbuiting zijn subtieler en daardoor minder goed zichtbaar. Maar ze zijn net zo ernstig.

Praat er over, ook bij twijfel

Vermoedt u dat een oudere uit uw omgeving slachtoffer is? Praat er dan over met iemand die de oudere ook kent. Samen kunt u bepalen of er inderdaad iets aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Of praat erover, als dat mogelijk is, met de oudere zelf, ook bij twijfel. Alleen zo kunt u samen de volgende stap bespreken.

U kunt ook altijd terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld met uw vraag of als u behoefte heeft aan een luisterend oor via 0900 -126 26 26 (5c/pm). U krijgt een maatschappelijk werker aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Samen met deze hulpverlener kunt u afspreken wat er moet gebeuren. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.vooreenveiligthuis.nl.

 

Dag tegen Ouderenmishandeling

Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!

Voor leuke vakantiereizen kijk hier!

RSS / Twitter