De verhoging van de AOW-leeftijd lijkt onafwendbaar. De alternatieven die de vakbonden tot nog toe hebben aangedragen, blijken in de praktijk veel te weinig geld op te leveren. Zo blijkt uit berekeningen van het Centraal Plan Bureau.

Vooral de FNV is fel tegen het kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd op termijn te verhogen naar 67 jaar. Maar de kans dat de bond die maatregel kan tegenhouden is nu wel erg klein.

 

 

 

Nare boodschap
De FNV behaalde het afgelopen voorjaar nog een grote overwinning. Na stevige onderhandelingen met het kabinet wist voorzitter Agnes Jongerius zeker dat de verhoging van de AOW-leeftijd van de baan was. Bonden en werkgevers kregen van het kabinet de kans om binnen de Sociaal Economische Raad met een ander plan te komen dat precies zo veel geld zou besparen en toch socialer zou zijn.

Maar na de eerste besprekingen van de Sociaal-Economische Raad na de zomervakantie blijken zeer moeizaam te verlopen. De rekenmeesters van het Centraal Plan Bureau had gisteren een vervelende boodschap voor de bonden. Na eerste berekeningen, blijkt dat de alternatieve plannen die ze bedacht hadden te weinig geld opleveren.

Ook het plan van de FNV, om de hypotheken boven de 750 duizend euro extra te belasten, brengt maar een fractie op van wat het kabinet nodig heeft.

Deadline
Intussen houdt het kabinet z'n poot stijf. De SER-leden zijn hopeloos verdeeld over de plannen die wel genoeg geld zouden opleveren.

Toch moeten ze snel met nieuwe, drastischere ideeen komen, want anders gaat de AOW-leeftijd toch naar de 67 jaar. De tijd dringt, want 1 oktober is de deadline.

De alternatieve plannen zouden een bedrag moeten besparen van zo'n vier miljard euro. Dat is het bedrag dat de overheid zou besparen door verhoging van de AOW-leeftijd.

Volgende week gaan de onderhandelingen in de SER weer verder.
Bron: Nos journaal

RSS / Twitter