Wie kent niet de verontrustende berichten over alcohol misbruik onder jongeren, maar ook juist onder ouderen is het misbruik enorm toe genomen, helaas is hiervoor in de media nog te weinig aandacht

Alcoholproblemen komen bij ouderen vaker voor dan wordt gedacht. Zo is in tien jaar tijd het aantal hulpvragen van 55-plussers bij de ambulante verslavingszorg met bijna zeventig procent gestegen. Doordat de bevolking in hoog tempo vergrijst, is het aannemelijk dat de alcohol- en verslavingsproblemen onder ouderen de komende jaren nog meer zullen toenemen.

Momenteel wordt nog weinig aandacht aan alcoholproblemen bij ouderen geschonken. Men kan dan ook spreken van een stille problematiek die nog grotendeels in kaart gebracht moet worden om de voorlichting en zorgverlening te verbeteren. Bij het lezen van deze brief is het goed om te onderkennen dat enerzijds vaak toegeeflijk en makkelijk over het alcoholgebruik van ouderen wordt gedacht: ‘Je kunt een oudere toch niet zijn laatste genoegens afnemen' en ‘Eén borreltje of advocaatje kan toch geen kwaad.' Anderzijds kijken sommige mensen juist moralistisch naar het alcoholgebruik van ouderen; een teveel drinkende oudere wordt dit vaak meer kwalijk genomen dan een jonger iemand. Op oudere leeftijd behoor je wijzer te zijn.
Dit kan aanleiding geven tot een tamelijk betuttelende houding van hulpverleners en familieleden. Bij het bepalen of en hoe aandacht besteed moet worden aan een mogelijk alcoholprobleem bij een oudere zal het steeds zoeken zijn tussen deze twee uitersten.

Volgens het CBS is het aantal zware drinkers (minstens 1 keer per week 6 glazen op één dag drinken) boven de 75 jaar de afgelopen jaren flink gestegen (van 0,8% in 2000 tot 3% in 2002). Waarschijnlijk zet deze stijging de komende jaren door, zowel bij mannen als vrouwen

Het aantal hulpvragers van 55 jaar of ouder is tussen 1994 en 2003 met 97% gestegen tot circa 5000. Dit is een forse toename in vergelijking met de toename van de totale hulpvraag. Deze is sinds 1994 gestegen met 35% tot circa 27.000 personen. In 1994 was 12% van de cliënten die kampen met alcohol als primaire problematiek 55 jaar of ouder. Tien jaar later is dit percentage gestegen tot 18%. Het deel ouderen binnen de groep alcoholcliënten wordt dus steeds groter Kenmerken Ouderen 55+ (%) 15 tot 55 (%) Vaak wordt een alcoholprobleem bij ouderen slecht en laat herkend, zowel door de omgeving als door de professionals. De omgeving is vaak toegeeflijker naar ouderen, en ouderen zelf hebben de neiging meer te ontkennen. Voor de huisarts en hulpverleners is de herkenning van alcoholproblematiek vaak lastig omdat ouderen vaak met een grote verscheidenheid aan klachten bij de huisarts of specialist komen. Bepaalde signalen kunnen opgevat worden als symptomen van andersoortige aandoeningen. Desoriëntatie en vergeetachtigheid worden bijvoorbeeld vaak aangezien als symptomen van dementie. Valincidenten worden vaak
(alleen) aan ouderdom geweten. Maar beide kunnen ook het gevolg zijn van overmatig alcoholgebruik. Gemiddeld signaleren huisartsen maar 10 tot 30% van de patiënten met een alcoholprobleem. Alcohol en medicijnen Het is riskant om alcohol te combineren met andere middelen. Afhankelijk van het middel waarmee men combineert, treden extra effecten op die nadelig op de gezondheid kunnen werken. Dit gebeurt al na 1 of 2 glazen. Een groot aantal medicijnen vertoont interactieverschijnselen met alcohol als ze tegelijkertijd of vlak na elkaar worden gebruikt.

Slaap- en kalmeringsmiddelen

Zo is bijvoorbeeld de combinatie van alcohol met slaap- en kalmeringsmiddelen zoals benzodiazepinen gevaarlijk. Het kan leiden tot sufheid, trage reacties, onscherp zien en roekeloosheid.

Gevaren bij combinatiegebruik

De meeste medicijnen moeten evenals alcohol door de lever worden afgebroken. Dit vormt een extra belasting voor dit orgaan. Het gevolg daarvan is dat de verschillende stoffen en de afbraakproducten (die soms nog schadelijker zijn) langer in het lichaam blijven. Hierdoor kan een overdosering van medicijnen ontstaan. Ook kan het onaangename effecten geven zoals een warm en rood gezicht, misselijkheid, hoofdpijn, daling van de bloeddruk en hartkloppingen. _ Het kan zijn dat door de werking van alcohol het effect van bepaalde medicijnen verandert: het effect kan sterker of zwakker worden, afhankelijk van de soort medicijn. _ De combinatie van bepaalde medicijnen en alcohol kan extra riskant zijn bij deelname aan het verkeer (vermindering van de reactiesnelheid, dufheid en roekeloosheid). _ Alcohol irriteert het maagslijmvlies. Samen met medicijnen, die meestal ook niet maagvriendelijk zijn (bijvoorbeeld aspirines), kan de irritatie van het maagslijmvlies worden versterkt.

Wij als V.I.P. willen het taboe van de drinkende ouderen doorbreken !!!!!

Er zijn vele manieren om aan het alcohol probleem te werken. Wij weten de weg en willen daar graag mee helpen in een persoonlijk gesprek Wij hopen zo een hoop, persoonlijk, sociaal, maatschappelijk en natuurlijk lichamelijk leed te voorkomen.

Herkent u nu iemand in uw omgeving, dan komen wij ook graag met u contact en kunnen wij samen met u en uiteraard met de persoon zelf zoeken naar een oplossing.

Voor meer info zie Verslavings Informatie Punt

RSS / Twitter