Amsterdam, september 2009 

Het tekort aan medische specialisten zal binnen 5 jaar aanzienlijk toenemen. Vanwege de vergrijzing onder de medisch specialisten zal circa 17% van het aantal medisch specialisten stoppen met werken. Uit onderzoek is gebleken dat circa 40% van deze artsen graag flexibel en op tijdelijke basis wil blijven werken. Medische specialisten hebben de behoefte om hun carrière langzaam af te bouwen vanwege de grote investering in kennis en tijd.

 

 

 

 

 


MedicalWork is een netwerk van gepensioneerde artsen die de wens hebben om bezig te blijven met hun specialisme op tijdelijke en flexibele basis. De artsen kenmerken zich door uitgebreide vakinhoudelijke kennis, specifieke ervaring en snelle inzetbaarheid. MedicalWork levert op integere wijze een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de medisch specialistische capaciteit.

 

 

 

 

 

 

 


Zorginstellingen die hun capaciteit willen uitbreiden door bijvoorbeeld avond poli's en weekend ok's kunnen gebruik maken van de diensten van MedicalWork. Daarnaast kunnen de gepensioneerde specialisten worden ingezet bij tijdelijke onderbezetting, zwangerschap of ziekte binnen de maatschap of vakgroep. Alle aangesloten artsen worden uitvoerig gescreend, zijn in bezit van MSRC en BIG registratie en hebben verifieerbare referenties.

 

 

 

 

Voor meer informatie zie Medicalwork

 

 

RSS / Twitter