Amsterdam, 9 januari 2010 

De werkdruk in de zorg zal de aankomende jaren verder toenemen. Daarnaast zullen de arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten verder onder druk komen te staan als de Overheid om macro-economische redenen verder in de kosten van de Zorg gaat snijden. Met als mogelijk gevolg kwaliteitsverlies bij de opleiding van Medisch Specialisten.

"De huidige medisch specialisten hebben het vaak zo druk met de behandeling van hun patiënten dat daardoor de begeleiding van nieuwe collegae soms een "andere" prioriteit heeft", stelt Steef van 't Pad Bosch van MedicalWork. Medisch specialisten met (pre)pensioen kunnen hiervoor een oplossing zorgen door zichzelf beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld de praktijkbegeleiding van jongere artsen."

 

Middels de website van MedicalWork kunnen (pre)gepensioneerde artsen gemakkelijk aangeven zich beschikbaar te willen stellen voor praktijkbegeleiding en andere vormen van opleidingsondersteuning. Ziekenhuizen, Zorginstellingen en Medische Maatschappen kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid om de werkdruk onder de huidige medisch specialisten te verlagen.

 

 

 

 

 

MedicalWork is het netwerk van (pre)gepensioneerde medisch specialisten die de wens hebben om bezig te blijven met hun specialisme. Aangesloten specialisten kenmerken zich door hun uitgebreide vakinhoudelijke kennis en specifieke ervaring. Het netwerk bestaat uitsluitend uit gerenommeerde artsen met uitgebreide staat van dienst. MedicalWork streeft ernaar om de kennis van (pre)gepensioneerde artsen in te zetten bij zorginstellingen om de kwaliteit en de continuïteit van zorg verder te waarborgen.

 

 

 

 

Voor meer info zie MedicalWork.

RSS / Twitter