Amsterdam, 17 juni 2010 
Mede door de stijgende zorgvraag en door de grote leeftijdsgerelateerde uitstroom van medisch specialisten in deze tijd en in de komende jaren ontstaat er in delen van de institutionele patiëntenzorg in Nederland een gebrek aan medisch specialisten. Tevens is er een gebrek aan instroom van medisch specialisten door retrospectief te beperkte opleidingsplaatsen (het opleidingsgat). Dat heeft negatieve gevolgen voor de toegankelijkheid, de capaciteit, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg.
Onvoldoende capaciteit heeft als gevolgen o.a. langere wachtlijsten en een te hoge werkdruk bij de nog werkende medisch specialisten. Daarnaast is de inzetbaarheid van het huidige aanbod artsen aan het verschuiven.

 


Waar vroeger (vooral mannelijke) artsen dag en nacht werkzaam waren voor hun patiënten, hebben artsen van nu een meer genuanceerde praktijk. Tegelijkertijd treedt een feminisering van het artsen beroep op. Dat heeft tot gevolg dat zowel mannelijke als vrouwelijke artsen meer gedifferentieerde wensen hebben over de inrichting van hun dagelijkse werkzaamheden. De huidige inrichting van de gezondheidszorg in Nederland laat daar nauwelijks ruimte voor en is grotendeels gebaseerd op het alles-of-niets-principe.
Ook wordt de zittende medisch specialisten te veel belast met patiëntenzorg die relatief eenvoudig en routinematig is. In veel gevallen wordt deze routinematige basiszorg overgenomen door ANIOS (basisartsen niet in opleiding), die na de studie geneeskunde zonder aanvullende opleiding in het ziekenhuis werkzaam zijn, simpelweg omdat dit goedkoper is. Een gevaar is het kwaliteitsprobleem wat deze oplossing met zich meebrengt. Feitelijk is de ANIOS onvoldoende gekwalificeerd waardoor zij, zeker in de eerste jaren van hun werkzaamheden vaak de medisch specialist alsnog consulteren of dat de medisch specialist de zorg van de ANIOS moet overnemen. Dit maakt de zorg onnodig kostbaar.

Zowel vanuit kosten- als vanuit kwaliteitsoverwegingen is het wenselijk dat (pre)gepensioneerde medisch specialisten worden ingezet binnen de routinematige zorg in ziekenhuizen. Deze groep beschikt over uitgebreide deskundigheid en kan de ANIOS maar ook de Nurse Practitioners en de verpleegkundig specialisten begeleiden bij het verlenen van basiszorg. Daarnaast vinden deze artsen het vaak aantrekkelijk om tijdens (pre)pensioen op flexibele en tijdelijke wijze een bijdrage te leveren aan de zorg. Vanwege, in veel gevallen, een goed pensioen is beloning van secundair belang maar zal in lijn liggen met wat maatschappelijk verantwoord is.
MedicalWork is een netwerk van (pre)gepensioneerde medisch specialisten die de wens hebben om bezig te blijven met hun specialisme op tijdelijke en flexibele basis. Aangesloten specialisten worden ingeschakeld door ziekenhuizen, zorginstellingen, vakgroepen of maatschappen om bijvoorbeeld de zittende medisch specialisten tijdelijk te ondersteunen of wanneer een vacature voor langere tijd niet opgevuld is. De artsen kenmerken zich door uitgebreide vakinhoudelijke kennis en specifieke ervaring. Aangesloten specialisten zijn in bezit van een MSRC en BIG registratie en bevoegd hun specialisme uit te oefenen de aankomende jaren. Het netwerk bestaat uitsluitend uit gerenommeerde medisch specialisten met een bewezen staat van dienst.

 

Voor meer info zie MedicalWork.

RSS / Twitter